Poketti-portaalin tietojen päivittäminen on päättynyt. Ajantasainen tieto Pohjois-Karjalan kehityksestä löytyy: www.pohjois-karjala.fi/tilastot

Väestö

Tälle sivulle on koottu perustietoa Pohjois-Karjalan väestörakenteen toteutuneesta kehityksestä ja ennakoiduista muutoksista. Näillä sivuilla esitetyt väestötilastot ja -ennusteet ovat Tilastokeskuksen tuottamia ja perustuvat tuoreimpaan vuoden 2015 väestöennusteeseen.

Väestöennusteet
Väestön ikärakenne
Väestöllinen huoltosuhde
Työllisen työvoiman ikäjakauma

Väestöennusteet

Tilastokeskuksen väestöennusteet ovat ns. demografisia trendilaskelmia, joissa lasketaan mikä olisi alueen tuleva väestö, jos viime vuosien väestönkehitys jatkuisi toteutuneen kaltaisena myös tulevaisuudessa. Koska ennusteet perustuvat menneeseen kehitykseen voi toteutunut kehitys erota ennusteesta.

Alla olevassa kuvaajassa on Pohjois-Karjalassa toteunut väestön kehitys vuosina 1980-2012 ja Tilastokeskuksen tuorein ennuste väkiluvun kehityksestä.

Lähde: Tilastokeskus, väestötilasto ja väestöennuste 2012

Tilastokeskuksen tuorein väestöennuste kattaa vuodet 20012-2040.  Lisätietoa väestöennusteiden laskennasta ja aineiston päivittymisestä löydät Tilastokeskuksen sivuilta.

Sivun alkuun

Väestön ikärakenne

Pohjois-Karjalan väestön ikärakenteeseen on vaikuttanut muuttoliike. Koko maan väestörakenteeseen verrattuna maakunnassa on pienemmät nuorten ikäluokat. Maakunnan tasolla tarkastellen ero koko maan väestörakenteeseen on pieni, mutta seutukuntatasolla väestörakenne on hyvin eriytynyt.

Lähde: Tilastokeskus, Väestöennuste 2015

Lähde: Tilastokeskus, Väestöennuste 2015

Tilastokeskuksen väestöennusteen perusteella Pohjois-Karjalan ikärakenteen muutos tulee jatkumaan vuoteen 2025 mennessä. Suurimmat haasteet tulevat työikäisen väestön vähenemisestä ja vanhusten osuuden lisääntymisestä.

Maakunnan väkimäärä tulee laskemaan ennustejaksolla 2,5 % (165 866:stä 161 684:een, muutos -4 182 henkilöä).

 • Työikäisten (15-64-vuotiaiden) määrä laskee 18,2 % (107 898 vuonna 2010 ja 88 305 vuonna 2025, muutos -19 593 henkilöä)
 • yli 65-vuotiaiden määrä tulee kasvamaan 47,5 % (33 181 vuonna 2010 ja 48 930 vuonna 2025, muutos 15 749 henkilöä).
 • Nuorimpien ikäluokkien koko vakiintuu noin 8000 henkilöön

Ikärakenteen muutos Joensuun seutukunnassa

Joensuun seutukunnassa väestön ikärakenne on maakunnan nuorekkain. Tilastokeskuksen väestöennusteessa vuosien 2010 - 2025 välisenä aikana Joensuun seudun:

 • väkiluku kasvaa 1,7 % (vuonna 2010 122 985 henkilöä ja vuonna 2025 125 022 henkilöä, muutos 2 037 henkilöä)
 • Työikäinen väestö (15-64-vuotiaat) vähenee 13 % (10 589 henkilöä)
 • Yli 64-vuotiaiden määrä kasvaa 54,3 % (12 003 henkilöä)

Lähde: Tilastokeskus, Väestöennuste 2015

Ikärakenteen muutos Keski-Karjalassa

Tilastokeskuksen väestöennusteessa vuosien 2010 - 2025 välisenä aikana Keski-Karjalan

 • väkiluku laskee 9,7 % (vuonna 2010 19 228 henkilöä ja vuonna 2025 17 359 henkilöä, muutos - 1 869 henkilöä)
 • Työikäinen väestö (15-64 -vuotiaat) vähenee 27,8 % (-3 297 henkilöä)
 • yli 65-vuotiaiden määrä kasvaa 38,4 % (1 840 henkilöä)

Lähde: Tilastokeskus, Väestöennuste 2015

Ikärakenteen muutos Pielisen Karjalassa

Tilastokeskuksen väestöennusteessa vuosien 2010 - 2025 välisenä aikana Pielisen Karjalan

 • väkiluku laskee 18,3 % (vuonna 2010 23 653 henkilöä ja vuonna 2025 19 303 henkilöä, muutos - 4 350 henkilöä)
 • Työikäinen väestö (15-64 -vuotiaat) vähenee 39 % (- 5 707 henkilöä)
 • yli 65-vuotiaiden määrä kasvaa 30,4 % (1906 henkilöä)

Lähde: Tilastokeskus, Väestöennuste 2015

 

Sivun alkuun

Väestöllinen huoltosuhde

Ikärakenteessa tapahtuvia muutoksia voidaan havainollistaa laskemalla aluetasoiset väestölliset huoltosuhteet. Väestöllinen (demografinen) huoltosuhde kertoo lasten (alle 15-vuotiaiden) ja vanhusten (yli 65-vuotiaiden) määrän sataa työikäistä kohden. 

Väestön ikärakenteesta tulevat haasteet kohdentuvat voimakkaimmin Pielisen karjalaan ja Keski-Karjalaan, joissa väestöllisen huoltosuhteen heikkeneminen on voimakkainta. Joensuun seudulla väestöllisen huoltosuhteen muutokset ovat maltillisempia ja seuraavat koko maan kehitystä. 

Lähde: Tilastokeskus, väestöennuste 2012

Sivun alkuun

Työllisen työvoiman ikäjakauma

Sivun alkuun