Poketti-portaalin tietojen päivittäminen on päättynyt. Ajantasainen tieto Pohjois-Karjalan kehityksestä löytyy: www.pohjois-karjala.fi/tilastot

Työllisyys

Sivupalkkia vierittämällä saat tietoa Pohjois-Karjalan työllisyyden viimeaikaisesta kehityksestä ja tulevaisuuden näkymistä. Voit myös navigoida suoraan alla olevilla linkeillä.

Alueella työssäkäyvät
Työllisyyskatsaukset
Työmarkkinoille tulevat ja työmarkkinoilta poistuvat
Työllisestä työvoimasta tapahtuva poistuma
ETLAn ennuste toimialojen työllisistä Pohjois-Karjalassa 2012-2016
Ammattibarometri

 

Alueella työssäkäyvät

Tilastokeskuksen tuottaman työssäkäyntitilaston mukaan Pohjois-Karjalan alueella kävi työssä kaikkiaan 60 431 henkilöä vuoden 2014 lopussa. Toimialoista suurin työllistäjä oli terveys- ja sosiaalipalvelut, jotka työllistävät joka viidennen Pohjois-Karjalassa työssäkäyneen. Teollisuus työllisti 8 635 henkilöä (yli 14 % työpaikoista).

 

 

Lähde: Tilastokeskus, työssäkäyntilasto 2016

Työlliset työnantajasektoreittain

Lähde: Tilastokeskus, työssäkäynti 2011

Sivun alkuun

Työllisyyskatsaukset

Pohjois-Karjalan ELY-keskus tuottaa kuukausittain katsauksia työttömyyden, avoimien työpaikkojen ja työvoimapoliittisten toimenpiteiden viimeaikaisesta kehityksestä maakunnassa. Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen työllisyyskatsauksen ovat luettavissa täältä.

Myös työ- ja elinkeinoministeriö laatii kuukausittain työnvälitystilaston pohjalta vastaavia katsauksia koko maan kehityksestä. Vertailu on katsauksessa edellisen vuoden vastaavaan kuukauteen. Katsauksen taulukot sisältävät tilastointikuukauden tietojen lisäksi myös edeltävän kuukauden ja edellisen vuoden vastaavan kuukauden tiedot. Linkki TEMin työllisyyskatsauksiin.

Sivun alkuun

Työmarkkinoille tulevat ja työmarkkinoilta poistuvat

Vuosien 2005 ja 2030 välisenä aikana työmarkkinoille tulevien ikäluokka (20-vuotiaat) on selvästi työmarkkinoilta poistuvien ikäluokkaa (60-vuotiaat) pienempi.

Sivun alkuun

Työllisestä työvoimasta tapahtuva poistuma

Väestön ikärakenteessa tapahtuvat muutokset välittyvät myös työmarkkinoille työvoiman tarjontaan ja kysyntään. Väestön ikääntymisen myötä työvoimasta tapahtuva eläköityminen avaa työpaikkoja. Työvoiman ikärakennetietoja ja perustietoja eläköitymisestä käytetään perusaineistona koulutuksen suunnittelussa ja tulevaisuuden työvoimatarpeiden arvioinnissa.

Alueelliset poistumaennusteet on tuottanut Foredata Oy.

Vertailu työvoiman poistumaosuuksista Pohjois-Karjalan seutukunnissa, maakunnassa ja koko maassa

Poistumaennusteet Pohjois-Karjalassa

Työvoima- ja koulutustilastoja Pohjois-Karjalasta (pdf)


Lähde: Toimiala Online, Foredata Oy

 

 

Poistumaennusteet Joensuun seudulla


Lähde: Toimiala Online, Foredata Oy

 

 

Poistumaennusteet Keski-Karjalassa


Lähde: Toimiala Online, Foredata Oy

 

 

Poistumaennusteet Pielisen Karjalassa


Lähde: Toimiala Online, Foredata Oy

 

Sivun alkuun

ETLAn ennuste toimialojen työllisistä Pohjois-Karjalassa 2013-2017

Sivun alkuun

Ammattibarometri

Ammattibarometrin avulla arvioidaan työvoiman kysyntää ja tarjontaa sekä näiden välistä tasapainoa eri ammateissa ja eri alueilla. Arviot koskevat lähitulevaisuutta eli noin puolen vuoden ajanjaksoa arviointihetkestä eteenpäin.

Ammattibarometrin arviot perustuvat työ- ja elinkeinotoimiston (TE-toimiston) asiantuntemukseen paikallisten työmarkkinoiden toiminnasta.

Barometri tehdään kolme kertaa vuodessa (tammi-, touko- ja syyskuussa) kaikkien ELY-keskusten alueella. Arviot tehdään seutukunnittain ja niiden yhteenvetona syntyy arvio koko Pohjois-Karjalan alueesta.

Tuoreimmat Pohjois-Karjalan ammattibarometrit

 

Sivun alkuun