Poketti-portaalin tietojen päivittäminen on päättynyt. Ajantasainen tieto Pohjois-Karjalan kehityksestä löytyy: www.pohjois-karjala.fi/tilastot

 

Toimiala- ja suhdannetieto

Pohjois-Karjalan TRENDIT

Pohjois-Karjalan TRENDIT -julkaisu ilmestyy kaksi kertaa vuodessa. Julkaisussa seurataan maakunnan ja seutukuntien talouden liikevaihdon, viennin ja työllisyyden kehitystä. TRENDIT-julkaisun perusaineistona on Tilastokeskuksen tuottama nopeiden suhdanteiden aineisto, jossa on mukana yli 9000 Pohjois-Karjalaisen yrityksen liikevaihtotiedot. TRENDIT-julkaisun ja aineistosta laaditut tilastokuvat löydät täältä.

Alueelliset kehityssnäkymät

Alueelliset kehitysnäkymät on työ- ja elinkeinoministeriön ja ELY-keskusten kaksi kertaa vuodessa julkaisema katsaus, johon on koottu ELY-keskusten ja niiden yhteistyökumppaneiden näkemykset alueidensa nykytilasta ja tulevaisuuden kehitysnäkymistä. Allaolevasta linkistä pääset TEM toimialapalvelun sivuille, josta löytyvät tuoreimmat julkistukset.

Alueelliset kehitysnäkymät

Toimialaraportit

Työ- ja elinkeinoministeriö tuottaa toimialaraportteja, joissa käsitellään valittujen toimialojen kehitystä ja tulevaisuuden näkymiä. Toimialaraportteihin ja raporttien kuviin pääset tutustumaan alla olevasta linkistä (palvelu vaatii kirjautumisen).

TEM Toimialaraportit

Maakuntien suhdannekehitys

Maakuntien suhdannekehitys 2011−2013 on työ- ja elinkeinoministeriön alueosaston vuosittain tuottama seurantaraportti alueiden viimeaikaisesta kehityksestä. Raportti on verkossa osoitteessa www.tem.fi/julkaisut.

Tilastokeskuksen toimialakatsaukset

Tilastokeskus tuottaa toimialakatsauksia seuraavista toimialoilta (linkki ko. alan katsauksiin):

Muita toimialoittaisia julkaisuja

Proaktiiviset yrityskyselyt

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen TäsmäProto-hanke osallistuu proaktiivisten yrityskyselyiden kehittämiseen. Hanke teettää toimialoittaisia puhelinhaastatteluja sekä koostaa TE-toimistojen yrityskäynneillä keräämistä tiedoista yhteenvetoja.

Pohjois-Karjalan matkailualan yritysten puhelinhaastatteluissa esiin nousseet haasteet ja tulevaisuuden näkymät

Talonrakennusalan työnantajahaastatteluissa esiin nousseet haasteet ja tulevaisuuden näkymät Joensuun seudulla

Teknologiateollisuuden työnantajahaastatteluissa esiin nousseet haasteet ja tulevaisuuden näkymät Pohjois-Karjalassa

TKTT-raportit

Työvoiman ja koulutuksen tarvetutkimuksissa (TKTT) alueen TE-toimistot haastattelevat valittujen toimialojen yrityksiä lähitulevaisuuden työvoima- ja osaamistarpeista. Pohjois-Karjalan ELY-keskuksessa on laadittu mm. seuraavat raportit TKTT-yrityskäynneillä kerätyistä tiedoista:

Sosiaali- ja terveysalojen raportti (diaesitys)

Puutuoteteollisuuden raportti (diaesitys)

Turvallisuus-, kiinteistönhoito- ja puhdistuspalvelualan raportti (diaesitys)

Kivi- ja kaivosalan raportti

 

Sivun alkuun