Poketti-portaalin tietojen päivittäminen on päättynyt ja linkit saattavat olla vanhentuneita.

Linkit

Tälle sivulle on koottu suoria linkkejä eri tahojen tekemään ennakointiaineistoon. Talouden ja työllisyyden kehitystä kuvaavat barometrit löytyvät oman otsikkonsa alta.

Tilastoaineistot

Findikaattori Ajantasaista tietoa yhteiskunnan keskeisistä ilmiöistä indikaattoreiden muodossa. Indikaattori kertoo ilmiöistä tilastokuvioiden, taulukoiden ja analyysitekstien avulla. Palvelun ovat toteuttaneet Tilastokeskus ja valtioneuvoston kanslia yhteistyössä eri tiedontuottajien kanssa.

Tilastokeskuksen sivuilta löydät laajalti tilastotietoa ja myös tietoa tilastojen tuottamisesta. Tilastokeskuksen toimipaikkalaskurilla voit tarkastella toimipaikkojen lukumääriä alueittain, toimialoittain ja henkilöstön suuruusluokittain.

Työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämässä ToimialaOnline kuvakannassa on valmiita tilastokuvaajia useiden tiedontuottajien aineistoista.

 

Barometrit:

 • Elinkeinoelämän keskusliitto (EK) julkistaa useita barometreja, jotka löytyvät alla olevasta linkistä:

http://www.ek.fi/ek/fi/ajankohtaista/julkaisut/index.php

 • Suomen yrittäjien Pk-yritysbarometri julkistetaan kaksi kertaa vuodessa:

http://www.yrittajat.fi/fi-FI/suomenyrittajat/tutkimustoiminta

 

 Ennakointitieto ja portaalit:

 • Kansallisen ennakointiverkoston(KEV) tavoitteena on nostaa suomalaisen yhteiskunnan uudet haasteet ja mahdollisuudet keskusteltaviksi, tutkittaviksi ja päätettäviksi. KEV ylläpitää kaikille avoimia Foresight.fi-verkkosivuja, jotta ennakointitieto ja keskustelijat kohtaisivat:

http://www.foresight.fi

 • iKnow futures

http://www.iknowfutures.eu/

 • ENSTI - Ennakoinnin sähköinen tietopalvelu (OKM:n)

http://www.oph.fi/tietopalvelut/ennakointi/ennakoinnin_sahkoinen_tietopalvelu_ensti

 • Finpro foresight: Globaalit trendit

http://www.finpro.fi/foresight

 • TEM toimialapalvelu: Toimialaraportit ja niiden julkaisuajankohdat. Toimialaraporttien lukeminen edellyttää palveluun kirjautumista.

http://www.temtoimialapalvelu.fi/index.phtml?s=13

 • Työ- ja elinkeinoministeriön tulevaisuuskuvakanta (valmiita tilastokuvaajia ennusteista)

http://www.tem.fi/index.phtml?s=3648

 • Alueelliset kehitysnäkymät ilmestyy kaksi kertaa vuodessa keväällä ja syksyllä. Tuoreimman katsauksen löydät alla olevasta linkistä:

http://www.temtoimialapalvelu.fi/

 • Sitra

Tulevaisuussivusto: http://www.sitra.fi/tulevaisuus

Sitran trendilista 2013-2014

 • METLAn metsäalan ennakointi

http://www.metla.fi/ohjelma/mtu/index.htm

 • Elinkeinoelämän valtuuskunta (EVA)

http://www.eva.fi/julkaisut

 • Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen (VATT)sivuilta löytyy päätöksen tekoa tukevia analyyseja, skenaarioita ja vaihtoehtolaskelmia.

http://www.vatt.fi/julkaisut

 • Palkansaajien tutkimuslaitoksen (PT) ennusteet

http://www.labour.fi/ptennusteet.asp

 • Tulevaisuuden tutkimuskeskus (Turun yliopisto)

http://ffrc.utu.fi/

 • Karjalan tutkimuslaitos - Pohjois-Karjalan työllisyysfoorumi (2009-2011)

http://www.uef.fi/tetu/tyollisyysfoorumi

 • Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto

http://www.stkl.fi/2002_julkaisut.html

http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/01_julkaisut/02_taloudelliset_katsaukset/index.jsp

Sivun alkuun