Poketti-portaalin tietojen päivittäminen on päättynyt. Ajantasainen tieto Pohjois-Karjalan kehityksestä löytyy: www.pohjois-karjala.fi/tilastot

Ennakointi

Ennakointi on mahdollisten tulevaisuuksien hahmottamista ja niiden huomioon ottamista päätöksenteossa. Ennakoimalla pyritään varautumaan tulevaisuuden tuomiin mahdollisuuksiin ja uhkiin mahdollisimman hyvin. Ennakoinnilla on aina kytkentä käytännön toimintaan, koska nyt tehtävät päätökset muovaavat tulevaisuuden.

Ennakointimenetelmistä ja sovellusaloista löydät enemmän tietoa esim. Euroopan komission laatimasta Alueellisen ennakoinnin käytännön oppaasta seEU:n komission FOR-LEARN-ennakointioppasta.

Ennakointikamarit

Pohjois-Karjalan kauppakamari, Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen TäsmäProto-hanke ja POKETTI-hanke järjestävät toimialakohtaisia ennakointikamareja. Ennakointikamareissa keskitytään valitun toimialan keskeisiin muutoksiin ja niiden vaikutuksiin työvoima- ja osaamistarpeisiin.

15.12.2011 järjestettiin matkailuun liittyvien toimialojen ennakointikamari, jossa pohdittiin alan tulevaisuudennäkymiä ja toimenpiteitä, joilla ala menestyisi entistä paremmin. Muistio ennakointikamarista löytyy täältä. Tilaisuudessa esitelty yhteenveto TäsmäProto-hankkeen teettämän matkailualan yrityskyselyn tuloksista löytyy täältä.

Barometrit

 • Elinkeinoelämän keskusliiton tuottamat barometrit ja suhdanneindikaattorit

       EK:n julkaisut
 

 • Suomen yrittäjien PK-yritysbarometri julkistetaan kaksi kertaa vuodessa

  PK-yritysbarometri
   
 • Pohjois-Karjalan kauppakamarin kevät- ja syysbarometrit julkistetaan kaksi kertaa vuodessa touko- ja marraskuussa tuoreimman barometrin löydät alla olevasta linkistä:

  Pohjois-Karjalan kauppakamarin barometrit
   
 • Alueelliset kehitysnäkymät

  Alueelliset kehitysnäkymät on työ- ja elinkeinoministeriön ja ELY-keskusten kaksi kertaa vuodessa julkaisema kooste ELY-keskusten ja niiden yhteistyökumppaneiden näkemyksistä alueidensa nykytilasta ja tulevaisuuden kehitysnäkymistä.

  Alueelliset kehitysnäkymät (TEM toimialapalvelu)
   

 

Sivun alkuun